Horák Bohuslav

Z Rokypedie

Verze z 4. 12. 2012, 13:53; Venca68 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Horák Bohuslav
Bohuslav Horák v sokolském kroji
Horák Bohuslav, PhDr.

Narodil se 14. 10. 1877 v Praze. Studia na gymnáziu v Žitné ulici v Praze a na Filozofické fakultě v Praze. V roce 1901 získal vysvědčení učitelské způsobilosti pro přírodopis, matematiku a fysiku, o rok později titul doktorát filozofie. V letech 1902–1903 působil jako suplent na reálkách v Pardubicích a v Praze Karlíně, v letech 1903–1925 profesorem na gymnáziu v Rokycanech. V letech 1925–1938 zastával funkci ředitele gymnázia v Rokycanech, i nadále vyučoval přírodopis, matematiku, fyziku a propedeutiku. Zakládající člen Městského muzea v Rokycanech spolu s Josefem Hodkem a Juliánem Svobodou, od roku 1937 nese muzeum jeho jméno. V letech 1909–1914 vykonával funkci redaktora časopisu Brdský kraj. V tomto časopisu publikoval řadu statí, některé pod pseudonymem Theodor Montanus. V roce 1914 jmenován dopisujícím členem c. k. ústřední komise pro péči o památky ve Vídni, od roku 1920 konzervátor ministerstva školství a národní osvěty. V roce 1936 zakládá Muzejní společnost v Rokycanech a stává se jejím prvním předsedou. Mimo to je také aktivním komunálním politikem, členem městského zastupitelstva a okresního zastupitelstva. Byl členem místní školní rady, zakladatelem Okresní péče o mládež, předseda Spolku na podporu nemajetných studujících v Rokycanech, předseda Spolku státních a veřejných zaměstnanců, předseda Osvětového sdružení v Rokycanech. Aktivní byl rovněž v Sokole, kde zastával funkci starosty župy Rokycanovy. Během druhé světové války se zapojil do sokolského odboje, internován v nacistických vězeních. Zemřel 10. 2. 1942 v Osvětimi. Ženatý, manželka Anna, roz. Křečková, 1 dcera. V Rokycanech je po něm pojmenována ulice. Čestné občanství města získal hned dvakrát, a to v letech 1931 a 1965. V Rokycanech má dvě pamětní desky, a to na chodbě původního gymnázia, kde je od roku 1967 mramorová deska s nápisem. Druhá deska ukrývá Horákovu urnu v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech.

viz také Ulice Horákova

Osobní nástroje