Lišková Zdeňka

Z Rokypedie

Verze z 28. 7. 2012, 15:03; Venca68 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Lišková Zdeňka, JUDr.

Narodila se v roce 1954 v Jičíně. Základní školu navštěvovala v Čáslavi a v Plzni, kde také odmaturovala na střední ekonomické škole. Poté pracovala na krajském národním výboru na odboru vnitřních věcí. Dálkově přitom vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Po odchodu z KNV v Plzni pracovala jako právnička v Benzině Třemošná, posléze jako vedoucí provozního oddělení. Jako právnička byla zaměstnána také na podnikovém ředitelství Zpč. vodovodů a kanalizací v Plzni, následně pracovala do roku 1991 v podniku Škoda Ejpovice. Po složení zkoušek se stala komerční právničkou a advokátní praxi provozuje v Rokycanech, kde od podzimu 1990 žije (předtím bydlela v Třemošné). Je členkou KSČM, za tuto stranu je od roku 1994 zastupitelkou města Rokycan, od roku 2000 zastupitelkou Plzeňského kraje. Dále je členkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. V dubnu 2010 byla kooptována do Ústřední revizní komise KSČM, nedávno byla zvolena její předsedkyní. Věnuje se myslivosti, je členkou výboru mysliveckého sdružení. Vdova, bezdětná.

Osobní nástroje