Čestní občané Rokycan

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání

Čestné občanství (do roku 1918 označované jako čestné měšťanství) bylo udělováno osobnostem, které se zasloužily o rozvoj města nebo k němu měly zvláštní vztah, již od roku 1840. Osoby, které byly oceněny tímto vyznamenáním, lze rozdělit do několika skupin. V souvislosti s dobovými trendy se občanství přidělovalo politikům a vysokým úředníkům, zemským či komunálním. Později byly vyznamenávány osoby více spjaté se samotným městem, především vědci. V roce 1965 byla vyzdvižena činnost mužů v rámci protifašistického odboje. Občanství bylo uděleno i některým vynikajícím rodákům.


Nositelé čestného občanství (měšťanství) města Rokycany:

1840 – František Xaver Legler (1793–1846 Rokycany), radní, v letech 1839–1846 purkmistr (starosta) města Rokycany

1844 – Jan Baptista Nekola (1787 Rokycany –?), iniciátor vzniku zdejších sociálních ústavů, císařský rada ve Vídni

1861 – Antonín hrabě Forgách z Ghymes a Gács (1819–1885), místodržitel pro Čechy

1861 – Jan Kapp (1822–?), státní úředník, 1860 až 1868 okresní představený v Rokycanech

1861 – František Palacký (1798–1876), politik, historik, spisovatel; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1861 – František Ladislav Rieger (1818–1903), politik, publicista

1864 – František Horský z Horskýsfeldu (1801–1877), významný český národohospodář, reformátor

1865 – Josef Kasper (1817–1886 Rokycany), od roku 1862 rokycanský děkan a  zdejší první okresní starosta, aktivní v mnoha spolcích

1866 – Richard hrabě Belcredi (1823–1902), poslanec zemského sněmu, člen panské sněmovny říšské rady, místodržitel pro Čechy, v letech 1865–1867 státní ministr a ministerský předseda Předlitavska (Rakouska)

1871 – Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic (1822–1887), poslanec zemského sněmu a říšské rady, politik

1871 – Karl Sigmund hrabě Hohenwart (1824–1899), ministerský předseda Předlitavska (Rakouska)

1871 – Rudolf Karel hrabě Chotek (1832–1894), poslanec zemského sněmu, politik

1871 – Albert Eberhard Friedrich Schäffle (1831–1903), ministr obchodu a správce ministerstva orby, národohospodář a politik

1871 – Karel Habětínek (1830–1915), ministr spravedlnosti Předlitavska (Rakouska), viceprezident říského soudu, druhý prezident Nejvyššího soudního dvora ve Vídni

1871 – Josef Jireček (1825–1888), ministr kultu a vyučování Předlitavska (Rakouska), poslanec zemského sněmu a říšské rady

1878 – Ladislav Brož (1844 Rokycany –1884), chemik, v letech 1873–1880 starosta města, poslanec zemského sněmu

1895 – Lev (Leoš) rytíř z Hansgirgu (1837–?), státní úředník, v letech 1892–1902 okresní hejtman v Plzni, 1895 jmenován místodržitelským radou

1895 – Gustav Eim (1849–1897), novinář, redaktor, poslanec říšské rady

1900 – Jan Ottis (1842–1918 Rokycany), právník, radní, zakladatel a činovník městské spořitelny

1905 – Jiří Kristián kníže z Lobkovic (1835–1908), zemský politik a poslanec, spoluzakladatel Matice české a dalších institucí

1905 – Josef Wünsch (1842 Rokycany –1907), cestovatel, spisovatel, pedagog; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1907 – Antonín Fafl (1838–1925 Rokycany), od roku 1887 ředitel dívčí měšťanské školy v Rokycanech, později okresní školní inspektor, regionální historik

1907 – Hugo Karlík (1847–1912 Rokycany), právník, člen městského zastupitelstva a rady, od roku 1888 starosta rokycanského okresu, činovník řady zdejších spolků

1907 – Jan Anichober (1849–1924), obchodník, v letech 1888–1919 starosta města, starosta Sokola, člen řady spolků

1911 – Václav Skákal (1856–1911), v letech 1903 až 1909 okresní hejtman v Rokycanech, kde se zasloužil zejména o rozvoj školství

1926 – Adolf Srb (1850–1933), novinář, redaktor a spisovatel; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1929 – Josef Kafka (1858 Rokycany –1929), ředitel geologického oddělení Národního muzea v Praze, významný geolog

1931 – Bohuslav Horák (1877–1942), ředitel gymnázia a muzea, starosta Sokola, komunální politik, zahynul v koncentračním táboře Osvětim; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1938 – Edvard Beneš (1884–1948), politik, prezident Československé republiky

1938 – Milan Hodža (1878–1944), politik, ministerský předseda v letech 1935–1938

1945 – Grigorij Dmitrijevič Karpov, politický pracovník a kapitán Rudé armády, v roce 1945 přednášel ve zdejším kině o SSSR, v roce 1978 mu bylo čestné občanství při návštěvě Rokycan potvrzeno, profesor Akademie společenských věd při ÚV KSSS

1947 – Bohumil Stašek (1886–1948), rodák z Klabavy, vyšehradský probošt, známý svým neohroženým kázáním na Vavřinecké pouti v Domažlicích roku 1939, poslanec Národního shromáždění za stranu lidovou, válku prožil v koncentračních táborech

1948 – Klement Gottwald (1896–1953), politik, prezident Československé republiky. V roce 2010 rozhodnutím městského zastupitelstva čestné občanství zrušeno.

1948 – Antonín Zápotocký (1884–1957), politik, prezident Československé republiky. V roce 2010 rozhodnutím městského zastupitelstva čestné občanství zrušeno.

1965 – Václav Bystřický (1902–1956), zaměstnanec ČSD v Rokycanech, účastnil se odboje v rámci KSČ, byl zatčen roku 1943, vězněn v Plzni, Terezíně, Buchenwaldu, po válce pracoval na KV KSČ na úseku zemědělském

1965 – František Černý (1894–1943), zámečník v městské slévárně, člen předválečné KSČ, člen II. ilegálního vedení OV KSČ, byl zatčen roku 1939 a znovu 1940, odsouzen k trestu smrti, popraven v Berlíně; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice; za okupace byla umučena i jeho manželka Marie; oba měli pamětní desku na domě čp. 88/I, po roce 1989 však byla odstraněna

1965 – Josef Černý (1901 Rokycany –1957 Rokycany), zámečník v městské válcovně, člen předválečné KSČ, náčelník Jednoty proletářské tělovýchovy v Rokycanech, byl zatčen roku 1940, vězněn do roku 1945

1965 – Václav Gottlieb (1883–1944), zaměstnanec ČSD, předválečný člen KSČ, kterou zastupoval v městském zastupitelstvu, byl zatčen roku 1943, popraven v Drážďanech; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1965 – Rudolf Heyrovský (1884 Rokycany –1964), učitel, ředitel obecné školy chlapecké, starosta Rokycan v letech 1938–1945

1965 – Bohuslav Horák (1877–1942), ředitel gymnázia a muzea, starosta Sokola, komunální politik, zahynul v koncentračním táboře Osvětim; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice; ocenění obdržel in memoriam podruhé

1965 – František Kotyza (1890–1944 Rokycany), majitel truhlářské dílny, člen předválečné KSČ, za války byl zatčen, propuštěn, na následky vězení však zemřel; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1965 – Alois Kozler (1897–1944), dělník v keramické továrně v Litohlavech, cestář, podporoval rodiny zatčených, sám byl roku 1942 zatčen, vězněn v Plzni a poté Terezíně, zemřel v koncentračním táboře Buchenwald

1965 – Karel Markup (1877–1943), od roku 1908 žil v Rokycanech, byl vyučený tesař, před zatčením pracoval jako zahradník; byl členem KSČ a Gottliebovy skupiny, roku 1943 byl zatčen, zemřel v koncentračním táboře Buchenwald

1965 – Václav Nový (1904–1941), dělník v městské válcovně, aktivní v Rudých odborech a Jednotě proletářské tělovýchovy; za války byl zatčen, zemřel ve věznici Plzeň-Bory; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1965 – František Racesberger (1917–1944), řeznický učeň, za války byl totálně nasazen v železárnách v Hrádku, byl aktivní v odboji, roku 1944 byl zatčen, popraven v Drážďanech

1965 – Josef Slabý (1922–1944), českobratrský diakon, aktivní v odboji, byl zatčen roku 1944, popraven v Drážďanech

1965 – Matěj Šmolík (1893–1945), valcíř v městských železárnách, za první světové války bojoval na východní frontě, legionář, předválečný člen KSČ a městské rady, byl zatčen roku 1941, odsouzen na tři roky vězení, zemřel v Terezíně; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1965 – Josef Tomášek (1895–1943), v Rokycanech žil od roku 1933, úředník, předválečný člen KSČ a městské rady, byl zatčen roku 1939 a opět 1940, popraven v Berlíně; v Rokycanech je po něm pojmenována ulice

1965 – Josef Urban (1894–1943), zámečník v městské válcovně, předválečný člen KSČ, aktivní v odboji, byl zatčen roku 1940, popraven v Berlíně; v Rokycanech je po něm pojmenováno náměstí

1965 – Alois Valenta (1910–1957), aktivní v odboji vedeném KSČ, byl zatčen roku 1943, vězněn v koncentračním táboře Buchenwald, po válce byl funkcionářem KSČ a odborového hnutí, náměstkem ministra lesního a vodního hospodářství, zahynul při dopravní nehodě na služební cestě

1970 – Karel Cejp (1900 Rokycany –1979 Rokycany), mykolog, profesor srovnávací biologie, čestné občanství uděleno za vědeckou činnost a mezinárodní zásluhy v mykologii

1970 – Antonín Rydrych (1911–?), před válkou zámečník v městských železárnách a u Hirsche, za okupace v koncentračním táboře, v letech 1949–1951 ředitel podniku Eska, později ředitel Federálního výboru pro průmysl, náměstkem na několika ministerstvech; občanství uděleno za pomoc při výstavbě Rokycan

1994 – Jaromír Rýzner (1914–1998), v Rokycanech působil od roku 1939 jako kaplan a učitel náboženství, v letech 1945–1950 a 1968–1990 jako rokycanský děkan, 1950–1953 internován a vězněn, do roku 1968 dělník

1995 – William H. Amling, příslušník americké armády, který vstoupil v roce 1945 do Rokycan

1995 – Francis V. Howell, příslušník americké armády, který vstoupil v roce 1945 do Rokycan

1995 – Roy E. Pickel, příslušník americké armády, který vstoupil v roce 1945 do Rokycan

1995 – Louie Garner, příslušník americké armády, který vstoupil v roce 1945 do Rokycan

1998 – Jaroslav Špaček, hokejista, olympijský vítěz

2002 – Zdenka Fantlová, za okupace vězněna pro svůj židovský původ, přežila pochod smrti, spisovatelka, herečka

2010 – Stanislav Broj, rodák z Volduch, politik, poslanec, popraven jako politický vězeň v roce 1950

2017 – Glynn G. Raby, za zásluhy při osvobozování Rokycan v květnu 1945

2020 – Philip De Witt Ginder, plukovník 2. pěší divize americké armády, vstoupil mezi prvními do Rokycan, za zásluhy, hrdinství a osobní statečnost v boji za svobodu a demokracii

Osobní nástroje