Babánek Josef

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Babánek Josef
Babánek Josef

Narodil se 20. 6. 1863 v Praze. Vystudoval Vyšší reálnou školu v Karlíně a Vyšší hospodářský ústav v Táboře. V letech 1881–1886 působil jako hospodářský úředník v Kamenici u Jílového. V roce 1887 zkušební rok na střední hospodářské škole v Chrudimi, pak učil na Zimní hospodářské škole v Novém Bydžově, zde byl do roku 1892. Do Rokycan se dostal v prosinci 1892 jako správce (později ředitel) zimní hospodářské školy, za jeho působení byla pro školu postavena vlastní budova. Zemský poslanec, poté poslanec Národního shromáždění za agrární stranu, od roku 1919 inspektor zemědělského školství na Slovensku, zakladatel Hospodářského družstva v Rokycanech. Na počátku roku 1913 dostal pamětní peníz s diplomem z nadace rytíře Lorenze z Liburnau, kdysi odborného přednosty v c. k. ministerstvu orby, kterou mu za vynikající činnost v hospodářském učitelství udělilo kuratorium o zemědělství. Babánek bydlel v domě čp. 187/II proti dnešnímu zimnímu stadionu, který byl v roce 2010 zbourán. Babánek byl předsedou župní jednoty a jednatelem okresního hospodářského spolku, zakládal kampeličky, budoval obilní skladiště, družstevní mlékárnu s výrobou melasových krmiv, založil družstvo pro povznesení chovu dobytka a vodní družstvo, jehož byl jednatelem a pokladníkem. V létě 1920 odešel z Rokycan na Slovensko, kde působil jako státní referent a inspektor škol zemědělských. Zemřel v roce 1941 v Plzni. Ženatý, manželka Bohuslava, 7 dětí, z nich syn Jaroslav padl na frontě v roce 1914.

Pamětní deska Josefa Babánka
Vila Josefa Babánka
snímek z 25. 7. 2010

Pamětní deska Josefa Babánka je umístěna na chodbě dnešního Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského, byla odhalena 20. 5. 1995.

Osobní nástroje