Cejp Karel

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Cejp Karel
Cejp Karel, RNDr., Prof., DrSc.

Narodil se 22. 2. 1900 v Rokycanech v čp. 38/II v zemědělské rodině. Obecnou a měšťanskou školu, stejně jako gymnázium absolvoval v Rokycanech. V letech 1919–1923 vystudoval přírodní vědy a zeměpis na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Doktorát získal v roce 1923, jeho dizertační práce se týkala srovnávací morfologie vyšších rostlin. Pak nastoupil na místo asistenta Botanického ústavu UK. Od roku 1926 se začal zabývat také mykologií (nauka o houbách a plísních). V roce 1933 se habilitoval, v roce 1948 získal profesuru. Je považován na zakladatele studia a výuky mykologie na UK. Člen řady odborných spolků, organizací, redaktor. Dlouholetý člen Muzejní společnosti v Rokycanech a také její představitel po smrti Bohuslava Horáka. V roce 1970 jmenován čestným občanem Rokycan, poslední léta života strávil v Rokycanech v domě na náměstí čp. 79, kde dnes sídlí katastrální úřad. Napsal kolem 600 odborných statí, z publikovaných regionálních prací lze připomenout tyto: Květena strašických Brd, Rokycany 1924 a Kašpar Sternberg a jeho Březina vydanou v roce 1938. Zemřel 22. 9. 1979 v Rokycanech. Manželka Darja, roz. Ottisová. Manželství bezdětné.

Osobní nástroje