Fafl Antonín

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Fafl Antonín
Fafl Antonín

Narodil se 4. 6. 1838 ve Stříbrných Horách. Po studiích v Klatovech a Českých Budějovicích se dostal do Rokycan jako učitel obecné školy dívčí. Tu v letech 1872–1895 vedl jako ředitel. Po zřízení měšťanské školy v Rokycanech se stal jejím prvním ředitelem, a to v letech 1885-1898. Od roku 1898 až do odchodu do penze působil jako okresní školní inspektor. Několik let byl předsedou Učitelské jednoty Komenský v Rokycanech, zároveň byl ředitelem pěveckého spolku Záboj. V roce 1897 napsal společně s profesorem Františkem Stýblem Učebnici jazyka českého. Přispíval do řady učitelských časopisů, redigoval knihu Politický a školní okres rokycanský vydanou v roce 1898. V roce 1907 byl jmenován čestným občanem města. V letech 1884 - 1920 vedl městskou kroniku, jeho dílem jsou záznamy za léta 1880 - 1920. Zemřel v Rokycanech v roce 1925, byl pohřben na hřbitov u sv. Trojice. Ženatý, děti Zdeněk, Ida.

Osobní nástroje