Heyrovský Ferdinand Šimon

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Heyrovský Ferdinand Šimon
Heyrovský Ferdinand Šimon – purkmistr v letech 1798–1839. Narodil se v Rokycanech 25. 10. 1769, jeho otcem byl Matyáš Heyrovský, matkou Ludmila, dcera Josefa Rösslera.

Vystudoval gymnázium u sv. Markéty na pražském Břevnově a poté právnickou fakultu, zde pro něj bylo zásadní seznámení se s Janem Měchurou. Během jeho vedení město překonalo následky ničivého ohně a došlo k modernizaci (likvidace hradeb, výstavba sociálních ústavů a školy apod.). Zemřel 2. prosince 1839 na ochrnutí mozku následkem opakované mrtvice. Dne 5. prosince byl pohřben na hřbitov u svaté Trojice. Manželka Rosalie Cardello, jejíž otec pocházel z Itálie, matka byla Češka. Děti Ignác, Adolf, Jan, Karel, Ferdinand, Aloisie. Leopold Heyrovský, vnuk Ferdinanda Šimona, byl profesorem římského práva na Karlově univerzitě. Z pěti jeho dětí se proslavili především oba synové, narození již v Praze. Starší Jaroslav (1890–1967) byl za své objevy v oblasti polarografie oceněn v roce 1959 Nobelovou cenou za chemii. Mladší Leopold (1892–1976) byl rovněž právníkem, víc se však zapsal do historie jako amatérský entomolog. Jeho sbírky hmyzu jsou dnes deponovány v Národním muzeu v Praze a Slezském muzeu v Opavě.

Náhrobek Ferdinda Šimona Heyrovského na hřbitově u Nejsvětější Trojice

viz také Představitelé města Rokycan

Osobní nástroje