Horáková Anna

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání

Horáková Anna, rozená Křečková

Narodila se 25. 12. 1896 v Plzni. Její otec byl poddůstojníkem, sloužil ve státním hřebčinci. Matka pocházela z mlynářské rodiny. V Rokycanech žila od 4 let, když byl její otec přeložen do zdejších zeměbraneckých kasáren. V Rokycanech absolvovala obecnou, měšťanskou a dva ročníky průmyslové pokračovací školy. Další dva roky strávila v dívčím penzionátu v Chotěšově, kde se zdokonalovala v cizích jazycích. V roce 1915 se provdala za dr. Bohuslava Horáka, dcera Stanislava. Manželovi pomáhala v muzejní práci, od roku 1947 byla v muzeu také zaměstnána. Mimo to se angažovala v pěveckém spolku Záboj, ochotnicky hrála divadlo. Po válce se věnovala činnosti ve Svazu protifašistických bojovníků.

Osobní nástroje