Kasper Josef

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Kasper Josef
Kasper Josef

Narodil se 12. 3. 1817 v Červené u Milevska. Jeho otec byl učitelem. Absolvoval Obecnou školu v Červené, Hlavní školu v Písku, tamtéž také gymnázium. Pokračoval na Filozofické fakultě v Praze, pak vstoupil do kněžského semináře. Dne 30. 6. 1843 byl vysvěcen na kněze. Krátká působiště v Starém Sedle, na Svaté Hoře a Ústavu slepých na Malé Straně v Praze. V listopadu 1844 se dostal do Rokycan, kde nejprve působil jako kaplan. Od roku 1851 ředitel zdejší nižší reálné školy, později ředitel hlavních a reálných škol. V roce 1855 farář ve Všeradicích, kde byl sedm let. Stal se také tamním starostou. Od 6. 4. 1862 působil jako děkan v Rokycanech, 11. 2. 1875 jmenován arcibiskupským vikářem a čestným konsistorním radou. Dne 6. 4. 1865 byl zvolen prvním okresním starostou, ve funkci setrval do 7. 11. 1868. Dne 5. 5. 1865 jmenován čestným občanem Rokycan. Složil některé písně a nápěvy, připravoval se na vydání dějin Rokycan. V letech 1839 - 1848 psal městskou kroniku Rokycan. Byl rovněž členem několika rokycanských spolků, dlouholetý předseda pěveckého spolku Záboj. Zemřel 28. 4. 1886 v Rokycanech, dochována jeho pohřební deska na kostele Nejsvětější Trojice. V Rokycanech byla po něm pojmenována ulice.

Náhrobní deska Josefa Kaspera na kostelu Nejsvětější Trojice
Osobní nástroje