Kraft Antonín

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Kraft Antonín
Zdroj: digitalgallery.nypl.org
Kraft Antonín

Narodil se 30. 12. 1749 v Rokycanech v rodině obecního sládka Františka a jeho manželky Máří Magdaleny. Školní docházku Antonín Kraft zahájil v rodišti. Starší literatura o něm uvádí, že se naučil hře na violoncello sám, případně, že byl od nejútlejšího mládí otcem, nadšeným hudebníkem, veden k hudbě. Na jeho hudebnost měli nepochybně vliv jeho rokycanští učitelé. Ve studiu Kraft pokračoval na gymnáziu v Praze a poté se pravděpodobně jediný semestr či rok (1769) věnoval studiu filozofie a přírodního práva na pražské Karlově univerzitě. Současně studoval hru na violoncello u violoncellisty křížovnického kláštera a hudebního pedagoga Františka Josefa Wernera. Údaje o Kraftově mládí jsou velmi sporné, neví se, kdy přišel do Prahy, na kterém gymnáziu studoval, kdy a proč zanechal studií na vysoké škole, kde získal další hudební vzdělání, či zda v Praze již působil jako violoncellista v soukromých hudebních salónech či kostelech.

Pamětní deska na Kraftově rodném domě
Někdy po roce 1769 odešel do Vídně, kde se seznámil s Josephem Haydnem. Ten ho zřejmě vybídl, aby se ucházel o výhodné členství v kapele knížete Esterházyho. Haydn si Krafta jako violoncellisty vážil pro jeho výraznou hru a čistou intonaci, též pro nadání ve skladbě a nabídl mu, že jej bude vyučovat. Tak byl Kraft koncem roku 1779 přijat do počtu Haydnových žáků. Kraft se současně stává komorním virtuózem knížete Esterházyho, který si ho neobyčejně vážil a umožňoval mu koncertní cesty po Evropě. Tak v roce 1786 podnikl koncertní cestu do Vídně, Bratislavy, Berlína a Drážďan. V roce 1789 se Kraft v Drážďanech poprvé setkal s Wolfgangem Amadeem Mozartem.

Kolem roku 1792 byl Antonín Kraft na vrcholu svého umění a byl považován za jednoho z největších violoncellistů. Jeho technická brilance byla uznávána za něco neslýchaného. Stává se členem proslulého Schuppanzinghova kvarteta, které vytvořili velmi mladí instrumentalisté, kterým poskytoval mnoho cenných rad a zkušeností. V listopadu 1792 přesídlil Ludwig van Beethoven do Vídně a záhy se zde seznámil s Kraftem. Oba umělci navázali pevné přátelství, které trvalo až do Kraftovy smrti.

Roku 1795 odchází Kraft do dalšího angažmá a stává se prvním violoncellistou v kapele knížete Josefa Lobkovice. Při koncertních cestách navštívil několikrát Čechy. Vyčerpání Rakouska vleklými válkami přivedlo stát na pokraj finančního úpadku, který postihl také Lobkovice. V důsledku toho dostával Kraft služné vypláceno nepravidelně a měl se dokonce vystěhovat ze svého bytu v Lobkovicově domě. V roce 1815 prosí o pomoc v těžké životní situaci přítele Beethovena, který okamžitě reaguje a intervenuje u knížete Rudolfa.

Na sklonku života v lednu 1820 byl povolán za prvního profesora hry na violoncello na konzervatoři Gesellschaft der Musikfreunde ve Vídni. Antonín Kraft umírá ve Vídni dne 28. srpna 1820 ve věku 70 let. Ženatý, manželka Marie Anna Třebická, syn Mikuláš (rovněž hudebně nadaný). V Rokycanech byla na pravděpodobném Kraftově rodném domě čp. 90/I odhalena dne 30. 4. 2006 pamětní deska.

S využitím textu Jiřího Hoška. (kráceno)

Koncert na počest Antonína Krafta
Osobní nástroje