Kraus Adolf

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání

Kraus Adolf

Narodil se 25. 2. 1850 v Blovicích, podle matriky narozených v Chocenicích u Blovic. Byl židovského vyznání. Jeho otec Jonath Kraus se živil jako krupař, později jako podomní obchodník v Rokycanech, matka Ludmila, roz. Ehrlichová. Rodina se brzy přestěhovala do Rokycan, kde Adolf vystudoval dvě třídy nižší reálky. Ve 13 letech mu zemřel otec a v 15 letech se v roce 1865 vystěhoval do Ameriky. Nejprve se zde uchytil jako učeň, později obchdní příručí v závodě se střižním zbožím. Díky mecenášům vystudoval práva a stal se advokátem v Illinois. První větší případ byla obhajoba českého imigranta, který zabil svou ženu. Tím získal proslulost a postupně se vypracoval k váženým chicagským advokátům. V roce 1881 se stal prezidentem tamního vyučovacího výboru, roku 1893 právním zástupcem města Chicaga, roku 1897 civilním právním zástupcem téhož města. V roce 1894 začal vydávat deník Chicago Times. V letech 1905–1925 byl prezidentem velké židovské lóže, zejména v projevech i v článcích se zastával Židů a to zejména po první světové válce. V roce 1912 navštívil Blovice, Rokycany a Prahu. Do Rokycan v té době věnoval 500 Kč na podporu živnostenské mládeže. Velkolóže pro Československo mu v roce 1930 zřídila pamětní desku, na níž byl portrét Krause, československá a americká vlajka a nápis: "V tomto domě prožil své mládí Adolf Kraus a vystěhoval se odtud 1865 do Ameriky, kdež se stal věhlasným advokátem, později vydavatelem vlivných časopisů, přítelem Tafta a Wilsona. Zůstávaje věrným své rodné vlasti, byl v Chicagu svým krajanům a souvěrcům vystěhovalcům nezištným ochráncem. Jakožto president řádu B'nai B'righ působil blahodárně pro celé lidstvo. Zemřel 22. října 1928 v Chicagu." Deska byla na domě čp. 147/I v Havlíčkově ulici slavnostně odhalena 23. 11. 1930, na začátku okupace byla zničena, dům byl později zbourán.

Řád B'nai B'rith (Synové věčného svazku) byl založen v roce 1843 v New Yorku jako židovské humanitární sdružení organizované na zednářském principu loží, ačkoliv se od něj ideově lišilo. Účelem řádu bylo v intencích celého řádu podporovat vědu a umění, nemovité a sociálně slabé, pečovat o nemocné, chránit vdovy a sirotky. Politické a náboženské záležitosti měly být z činnosti spolku vyloučeny. Prostředky k naplnění tohoto účelu byly přednášky, vydavatelská činnost, pěstování bratrských styků, zřizování sirotčinců, nemocnic, starobinců a jiných humanitárních zařízení. Adolf Kraus zemřel 22. 10. 1928. Ženatý, manželka Matylda, roz. Hirsh. Děti: Albert, Paula, Harry, Milton.


Na wikipedii má Adolf Kraus také svou stránku, viz en.wikipedia.org.

Osobní nástroje