Kubert Ferdinand Alexandr

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání

Kubert Ferdinand Alexandr

Narodil se 28. 5. 1828 v Sušici. Při studiích na gymnáziu v Německém Brodě se seznámil s K. H. Borovským, s nímž až do smrti udržoval styky. V roce 1854 koupil lékárnu v Rokycanech. Do odborných lékárnických časopisů přispíval řadou odborných článků. V roce 1861 vydal Rovnomocniny prvků a sloučenin a zanedlouho Analytické tabulky Kubertovy. V roce 1868 byl jmenován čestným členem společnosti francouzských lékárníků v Paříži, roku 1879 byl zvolen přednostou grémia lékárníků Plzeňského kraje. Dne 7. 11. 1868 byl zvolen starostou okresního zastupitelstva v Rokycanech, funkci vykonával až do své smrti. Mimo to byl také členem rokycanského zastupitelstva a městské rady. Zemřel 6. 1. 1888.

Osobní nástroje