Měšťanská škola chlapecká

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Školní budova čp. 64 v nynější ul. Míru
Měšťanská škola chlapecká

V roce 1884 bylo v Rokycanech povoleno zřízení tříleté měšťanky pro chlapce i dívky, kteří měli ukončené vzdělání na obecné škole. Škola zprvu neměla pevné sídlo, byla umístěna na několika místech. Vyučování v ní bylo zahájeno 5. 10. 1885. V letech 1887–1895 došlo ke sloučení měšťanky s obecnou školou chlapeckou a nastěhování se do budovy školy Za radnicí čp. 140 v tehdejší Stodolní (dnes ulici J. Knihy). V roce 1905 se chlapecká měšťanka přestěhovala, tentokrát již definitivně, a to do budovy čp. 64 v tehdejší Plzeňské (dnes ulici Míru). Měšťanská škola chlapecká zanikla na základě školského zákona vydaného v roce 1948, kdy její funkci převzala koedukovaná střední škola.

Mezi známé ředitele školy patřili Antonín Fafl, Josef Sedlák, Antonín Tytl, Martin Kozák.

Osobní nástroje