Měšťanská škola dívčí

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Školní budova čp. 64 v nynější ul. Míru
Měšťanská škola dívčí

V roce 1884 bylo v Rokycanech povoleno zřízení tříleté měšťanky pro chlapce i dívky, kteří měli ukončené vzdělání na obecné škole. Škola zprvu neměla pevné sídlo, byla umístěna na několika místech. Vyučování v ní bylo zahájeno 5. 10. 1885. Zprvu chlapecká i dívčí měšťanka fungovaly společně pod jedním ředitelem. K faktickému oddělení došlo po přestěhování dívčí měšťanky do nově otevřené budovy čp. 64 v tehdejší Plzeňské (dnes ulici Míru). Zde byla dívčí měšťanka umístěna od září 1898 společně s gymnáziem, to se v roce 1905 odstěhovalo a následně byly měšťanské školy dívčí i chlapecká opět ve společné budově, avšak již s odděleným vedením. Měšťanská škola dívčí zanikla na základě školského zákona vydaného v roce 1948, kdy její funkci převzala koedukovaná střední škola.

Mezi známé ředitele školy patřili Antonín Fafl, Alois Kneidl, Anna Frieblová, Rudolf Sedláček a Václav Široký.

Osobní nástroje