Obecná škola dívčí

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Masarykova jubilejní obecná škola dívčí
Obecná škola dívčí

Skutečná obecná škola dívčí byla v Rokycanech zřízena v roce 1868, již předtím však mohly dívky navštěvovat školu smíšenou s chlapci. Pro školu byla postavena budova čp. 140/I v zadním traktu radnice v tehdejší Stodolní (dnes ul. J. Knihy), a to v letech 1867–1868. Vyučování zde bylo oficiálně zahájeno 3. 11. 1868. Škola byla zařízena jako čtyřtřídní, později počet tříd vzrostl až na pět. Již po roce fungování obecné školy byla do školní budovy za radnicí přemístěna reálná škola a obecná škola dívčí se přestěhovala do čp. 141/I na dnešním náměstí J. Urbana (dnes Muzeum Dr. Bohuslava Horáka). Situace školy však byla složitá a ani po přestěhování nebylo její umístění uspokojivě vyřešeno (sdílení tříd, rozdělení školy apod.). Před první světovou válkou se uvažovalo o výstavbě nové budovy pro školu a to v prostoru naproti gymnáziu (na místě později postaveného okresního úřadu). Válka však výstavbu zastavila. K vyřešení celé situace došlo až po výstavbě nové účelové budovy na tzv. Dolních Příkopech v letech 1928–1931. Nová škola dostala název Masarykova jubilejní obecná škola dívčí (dnes ZŠ T. G. M.), vyučování bylo zahájeno 28. 5. 1931, oficiálně až od školního roku 1931/1932. V původní budově čp. 141/I bylo dne 25. 10. 1931 otevřeno městské muzeum.

Obecná škola dívčí zanikla na základě školského zákona vydaného v roce 1948, kdy její funkci převzala koedukovaná pětiletá národní škola. Mezi známé ředitele školy patřili P. Václav Erhart a Antonín Fafl.

Osobní nástroje