Obecná škola německá israelitská v Rokycanech

Z Rokypedie

Verze z 14. 11. 2011, 13:03; Venca68 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obecná škola německá israelitská v Rokycanech

V roce 1871 byla v Rokycanech otevřena soukromá židovská škola s německým vyučovacím jazykem, která byla pouze jednotřídní. Vyučovalo se v ní každý den mimo sobotu. Známými učiteli byli Jakub Goldstein, pozdější rabín v Nymburku, po něm do roku 1891 Filip Böhm. V roce 1891 přišel na školu pedagog Jakub Freund, který zde působil dva roky. Posledním učitelem na zdejší židovské škole byl Josef Fischer. Postupně však počet žáků klesal. Roku 1895 měla 25 žáků, o rok později již jen 12 žáků. Nakonec tedy došlo ke zrušení školy, a to roku 1898 na návrh českožidovského předáka a starosty rokycanské židovské obce JUDr. Rudolfa Katze. Škola i modlitebna sídlily v soukromém obytném domě čp. 110/I na nároží Malého náměstí a Sladovnické ulice. Dům byl zbourán v roce 1983.

Osobní nástroje