Ottis Jan

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Ottis Jan
Ottis Jan, JUDr.

Narodil se roku 1842 ve Skořicích, kde vychodil obecnou školu. Po studiích práv se usadil v Rokycanech. Člen zakládajícího výboru Obecní spořitelny Rokycan, člen ředitelství a do roku 1910 také přednosta kanceláře spořitelny. Člen městského a okresního zastupitelstva, městské rady, dlouholetý zástupce města v místní školní radě. Aktivní člen zdejšího Sokola a Ústřední matice školské. Majitel domu čp. 79/I (dnes katastrální úřad). Čestný občan Rokycan a Skořic. Zemřel 16. 4. 1918 v Rokycanech. Ženatý, manželka Antonie rozená Pazderníková. Děti Marie, Adolf, Otto. Vnučka Darja byla manželkou Karla Cejpa.

Osobní nástroje