Pamětní deska Americké armádě

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Pamětní deska Americké armádě
Pamětní deska Americké armádě

Byla odhalena 8. 5. 1946 na budově radnice na Masarykově náměstí čp. 1. Jejím autorem je akademický sochař Václav Koukolíček. V roce 1950 byla deska z radnice sňata a zničena. Deska byla nově odlita podle původní předlohy Mirko Hitmanem a slavnostně odhalena 6. 5. 1990 za účasti prezidenta republiky Václava Havla. Deska je složena ze tří obdélníkových částí, dvě jsou barvy šedivé, jedna bílá. Uprostřed je kruhový medailon s americkým státním znakem. Americký nápis je doplněn hvězdou s „indiánem“. Nápis s datací je ozdoben vavřínovou ratolestí.

Deska je opatřena textem:

NAŠIM OSVOBODITELŮM
9. PĚŠ. PLUKU 2. DIVISE
U.S.A. ARMÁDY
NA VĚČNOU PAMĚŤ
VDĚČNÉ
OBČANSTVO

TO OUR
LIBERATORS
OF THE 9TH INF. REG.
2ND DIV.
U. S. ARMY
IN EVERLASTING
MEMORY

V. KOUKOLÍČEK     M. HITMAN

7. V. 1945
8. V. 1946

Osobní nástroje