Pamětní deska Augusta Sedláčka

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Pamětní deska Augusta Sedláčka
Pamětní deska Augusta Sedláčka

Je umístěna na budově Státního okresního archivu v Jeřabinové ulici čp. 1045. Jejím iniciátorem a autorem textu na ní je emeritní ředitel archivu prom. hist. Petros Cironis. Je věnovaná významnému českému historikovi Augustu Sedláčkovi, který ve dvacátých letech 20. století uspořádal nejstarší část rokycanského městského archivu. Pocínovaná železná pamětní deska má rozměry 100 x 60 cm a je doplněna bronzovým medailonkem, který zhotovil Mirko Hitman z Rokycan na návrh akademického sochaře Františka Bálka z Plzně.

Slavnostní odhalení se uskutečnilo v pátek 28. 4. 2000 a zúčastnili se ho zástupci Okresního úřadu v Rokycanech (zástupce přednosty RNDr. Jiří Kupka, vedoucí kanceláře přednosty Mgr. Ing. Miroslav Kroc), starosta města Rokycan Oldřich Kožíšek, zástupci Archivní správy Ministerstva vnitra ČR JUDr. Miluše Čepeláková, prom. hist. Jaroslav Šilar, JUDr. Zdeněk Rozsíval), Státního oblastního archivu v Plzni (PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. a Radka Šestáková), autoři pamětní desky a další občané.

Deska je opatřena textem:

V LETECH 1920 – 1925 BYL
MĚSTSKÝM ARCHIVÁŘEM
V ROKYCANECH
PROF. A. SEDLÁČEK
SVOU SKROMNOSTÍ
A PÍLÍ SI ZÍSKAL ÚCTU
A VÁŽNOST OBČANŮ
PRACOVNÍCI STÁTNÍHO
OKR. ARCHIVU
R. 2000

Osobní nástroje