Sedlák Josef

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání

Sedlák Josef

Narodil se 5. 10. 1853 ve Šťáhlavech. Absolvoval reálku v Plzni, od roku 1872 studoval matematiku a deskriptivní geometrii na pražské technice. Od 26. 10. 1879 působil jako učitel v Trhových Svinech u Českých Budějovic. Když byla v roce 1885 v Rokycanech zřízena měšťanská škola, jako náhrada za zrušené reálné gymnázium, byl zde Sedlák ustaven odborným učitelem. Po smrti ředitele měšťanky Antonína Tytla byl 28. 8. 1894 jmenován definitivním ředitelem této školy. Podílel se na uspořádání Jubilejní hospodářské a průmyslové výstavy v Rokycanech v roce 1888 (odměněn stříbrnou medailí zemědělské rady pro království české), dále okresních hospodářských výstav v roce 1896 (zlatá medaile výstavní) a v roce 1899 (stříbrná státní medaile). Aktivně se podílel na pořádání výstavy železářských výrobků a výstavy prací dílenských v roce 1903 v Rokycanech. Celý život se snažil o zřízení železářské školy v Rokycanech, což se mu ale nepodařilo. I díky jeho zásluze bylo v Rokycanech zřízeno jubilejní vyšší gymnázium a v roce 1888 zimní hospodářská škola. Celkem tři volební období (28. 3. 1894 – 21. 2. 1903) zasedal v obecním zastupitelstvu. Zemřel 10. 5. 1911 v Rokycanech. Ženatý, manželka Vilemína, dcera purkmistra Josefa Brejchy. Děti Miroslav, Čestmír, Běla, Jiří, Vítězslava, Bohuš.

Osobní nástroje