Třicetiletá válka

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání

Třicetiletá válka

je datována do let 1618–1648. Během ní byly Rokycany několikrát poškozeny, zejména díky své poloze na zemské stezce. Za nejhorší je považováno vyplenění švédským vojskem vedeným generálem Bannérem v listopadu 1639. Za další významnou událost války je považována tzv. decimace Madlonova pluku, která se v Rokycanech uskutečnila v roce 1642. Pluk zde byl potrestán za zradu v bitvě u Breitenfeldu. Mohyla navršená z kamenů připomínající tuto tragickou událost se nachází na křižovatce ulic Madlonova a Litohlavská na Plzeňském předměstí.

Osobní nástroje