Tytl Antonín

Z Rokypedie

Přejít na: navigace, hledání
Tytl Antonín, zdroj Státní okresní archiv Rokycany
kniha Rokycany, královské svobodné město
Tytl Antonín

Narodil se 27. 2. 1851 v Rokycanech. Vystudoval hlavní školu a podreálku v Rokycanech, dále pokračoval polytechnikou v Praze. Od roku 1874 působil jako učitel u Hlinska, v Klatovech, Kostelci nad Orlicí, od roku 1887 učitel v Rokycanech. V letech 1888–1894 působil jako ředitel měšťanské chlapecké školy v Rokycanech. Roku 1890 vydal spis Rokycany, královské svobodné město s podtitulem Místopisné popsání se stručným podáním historickým. Ženatý, manželka Josefa, rozená Šmausová, syn Václav. Zemřel 19. 2. 1894.

Osobní nástroje